north net connect omnämns när Sveries Radio P4 Uppland besöker Bjelkesta gård

Sveriges Radio P4 Uppland uppmärksammar north net connects leverans av lokalt mobilnät och wifi till Bjelkesta gård.

Klicka på länken för att höra reportaget:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6798200

Eller lyssna på ett längre reportage i denna länk, ca 40 minuter in:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/965211?programid=3064

RISE Acreo rapport rekommenderar trådlösa inomhusnät för energieffektiva hus

RISE Acreo har bedrivit och slutfört ett projekt för hur man får bra mobiltäckning inomhus och har presenterat sin slutrapport “Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader“. Projektet har kommit fram till att det behövs trådlösa inomhusnät för att på ett bra sätt kunna säkerställa bra täckning med god kvalite inomhus i moderna energieffektiva hus. Deltagare i projektet har varit bland annat varit north net connect, Ericsson, JM, MKB, Stockholmshem, SKB, SABO och RISE Acreo.

 

Rapporten kan hämtas på länken www.acreo.se/mobiltackning

north net connect får ny utökningsorder från Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande single mode fiber med högre kapacitet och utökad täckning i deras anläggning. Projektets ordervärdet är ca 150 kSEK och kommer att slutföras i Q4 2017.

”Det är roligt att vi på north net connect får utökningsorder och det visar att Norrvatten/Käppalaförbundet är nöjda med våra produkter och tjänster som vi levererar.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect AB.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till fler än 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB,

+46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 klockan 08:30 (CET)

north net connect omnämns i tidningen Land i samband med leverans av lokalt mobilnät och WiFi nät till Bjelkesta gård i samarbete med LRF.

Tidningen Land uppmärksammar north net connect’s leverans av lokalt mobilnät till Bjelkesta gård som löser problemet med dålig mobiltäckning och även ger lantbrukaren den bästa trådlösa datakommunikation med WiFi nät på gården.

Läs nyheten här: Sida 1, sida 2

Det lokala mobilnätet är en ny produkt som äntligen ger lantbrukare och företagare runt om i landet en lösning på dålig mobiltäckning. Ett lokalt mobilnät kombinerat med WiFi-nät installeras enkelt och ger sedan garanterad mobiltäckning, bästa datakommunikation och är integrerat mot andra nät med roaming så att man kan ringa med sin telefon i alla nät, precis som vanligt. När ett lantbruk får garanterad mobiltäckning och bästa trådlösa datakommunikation möjliggör man även användning av effektivare teknik för övervakning, larm, positionering med mera.

“Det är roligt att våra nya lokala mobilnät uppmärksammas av tidningen Land då problemet med dålig mobiltäckning på landsbygden är mycket stort och vi är naturligtvis stolta att omnämnas och att kan leverera en lösning på problemet. Vi tar välkommet emot förfrågningar från andra gårdar med dålig mobiltäckning.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB,

+46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

North net connect rekryterar ny Försäljningschef

North net connect har rekryterat Edward Rassmus till Försäljningschef. Edward har en gedigen bakgrund inom försäljning och kommer senast från Telia med ansvar för utbyggnaden av fibernät på landsbygden.

Bolagets VD Rikard Slunga säger i en kommentar ”Jag är mycket glad att vi har kunnat rekrytera Edward Rassmus till north net connect och med hans breda erfarenhet inom försäljning är det en viktig del i bolagets utveckling att nå ut till en bredare marknad med ökat kund- och försäljningsfokus.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@nor.net
Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

TV4 uppmärksammar att flerbostadshus ofta har problem med mobiltäckningen

TV4 Nyheterna uppmärksammade tidigare i veckan att den nya generationen energisnåla hus ofta har problem med mobiltäckningen. Enligt forskare kan detta bli ett samhällsproblem när exempelvis inte räddningstjänstens radiokommunikation fungerar.

Här kan ni se inslaget från TV4.

Länk till TV4 - Energisnåla hus försvårar för räddningstjänsten

north net connect erbjuder trådlösa fastighetsnät som faktiskt löser de problem som finns i många fastigheter med dålig täckning och består av olika funktioner som omfattar både mobiltelefoni och datakommunikation (WiFi) med höga kapaciteter som stödjer trådlös 4K TV (HD), ljudsystem (t.ex. SONOS) och hyresgästerna har tillgång till sitt nät i hela fastigheten, även i allmänna utrymmen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef, +4673 172 30 08, Edward.rassmus@nor.net

Kungen besökte AstaZeros testbana

2AstaZero, världens mest avancerade testbana som använder north net connect´s kommunikationslösningar, fick nyligen besök av kung Carl Gustaf. Aftonbladet uppmärksammade detta och här kan du ta del av artikeln.

Länk till Aftonbladet - Här sladdar självkörande bilen med kungen

north net connect har byggt den första industrilösningen med 4G (LTE) i Skandinavien. Bolaget förser AstaZero med ett 4G-nätverk som är specialbyggt för att hålla en hög säkerhetsnivå med en garanterad full täckning över ett område på två miljoner kvadratmeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef, +46 73 172 30 08, Edward.rassmus@nor.net

north net connect har levererat det första lokala mobilnätet till LRF

north net connect har ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät och har nu levererat och överlämnat det första lokala mobilnätet till lantbruket Bjelkesta gård. Projektet är ett referensprojekt med ett ordervärde på kSEK 50 exklusive installation.

Det lokala mobilnätet ger Bjelkesta gård garanterad mobiltäckning och bästa datakommunikation med WiFi inom hela gården och dess anläggningar. Tidigare hade Bjelkesta gård problem med dålig eller ingen mobiltäckning samt endast tillgång till internet inom begränsade områden på gården. Med det nya lokala mobilnätet har man löst ovanstående problem. Idag kan arbetet på gården ske effektivare och det lokala mobilnätet i kombination med professionellt WiFi möjliggör användningen av nya funktioner som övervakning, video, med mera. north net connect har levererat systemet nyckelfärdigt och sköter drift och support.

“Det är oerhört spännande att få leverera ett lokalt mobilnät som ger garanterad täckning och bästa trådlösa datauppkoppling till svenska lantbruk. Ett eget lokalt mobilnät löser problemet med dålig mobiltäckning och lantbrukaren kan nu själv bestämma vilka områden av gården och omgivningarna som skall ha bra täckning. Det har man inte kunnat göra tidigare. När en gård har fått bra täckning så kan även andra effektiva hjälpmedel börja användas som till exempel övervakning, larm och andra IT funktioner som förenklar och effektiviserar lantbruket.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 klockan 08:30 (CET).

North net connect utser CFO

North net connect har utsett Joakim Widström till CFO i koncernen. Joakim har en bakgrund från
telekom- och banksektorn och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Joakim Widström
tillträder befattningen den 22 augusti 2017.

Bolagets tidigare CFO, Lars Solin, står till bolagets förfogande under en övergångsperiod.
Bolagets VD Rikard Slunga säger i en kommentar ”Vi är glada att vi kunnat rekrytera Joakim
Widström till bolaget och vårt team av kompetenta medarbetare. Joakim kommer med sin
bakgrund från telekom och finanssektorn förstärka vår ledningsgrupp och bolagets
verksamhetsstyrning. Samtidigt vill vi tacka Lars Solin för det arbete som utförts i samband med
nyemissionen och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 172 30 02,
rikard.slunga@nor.net
Joakim Widström, CFO north net connect, +46 707 158 999, joakim.widstrom@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt,
mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av
kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och
ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och
support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser
främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden
eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.
G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

 

north net connect erhåller utökningsorder av Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande WiFi nät samt integration av nya IT-funktioner med tarifflex plattformen.

”Jag är glad att Norrvatten är nöjda med våra produkter av lokala nät och IT integration som vi har levererat och att vi nu får fortsatt förtroende att vidareutveckla det lokala nätet med utökad täckning och integrera nya IT-funktioner med vår unika tarifflex plattform, bland annat med möjlighet att följa besökare i anläggningen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

north net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommision är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti klockan 09:15 (CET).