north net connect erhåller utökningsorder av Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande WiFi nät samt integration av nya IT-funktioner med tarifflex plattformen.

”Jag är glad att Norrvatten är nöjda med våra produkter av lokala nät och IT integration som vi har levererat och att vi nu får fortsatt förtroende att vidareutveckla det lokala nätet med utökad täckning och integrera nya IT-funktioner med vår unika tarifflex plattform, bland annat med möjlighet att följa besökare i anläggningen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

north net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommision är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti klockan 09:15 (CET).

North net connect och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ingår samarbetsavtal för lokala mobilnät

North net connect har inlett ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät anpassade till deras verksamhet, med garanterad täckning och som underlättar automatisering vilket ger en effektivare verksamhet.  

Samarbetet inleds med ett antal installationer som anpassas efter de speciella krav som finns på ett jordbruk som dels omfattar att säkerställa bra mobiltelefoni täckning samt att koppla upp olika process och övervakningssystem som t.ex. larm, traktorer, torkanläggningar, gps tjänster.

“Jag är mycket glad att få inleda samarbete med LRF och erbjuda våra produkter för lokala mobilnät till de svenska lantbruken. De lokala näten skapar helt nya möjligheter för lantbrukare att få både garanterad mobiltäckning och att nyttja den trådlösa kommunikationen för olika IT-system och tjänster som larm, övervakning och positionering.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. North net connect är på väg att listas på First North i Stockholm. North net connects certifierade rådgivare är Günther & Wikberg Corporate Finance. www.northnetconnect.se

north net connect lanserar ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt för flerbostadshus

Det nya trådlösa fastighetsnätet ger bra mobiltäckning samt stabilt WiFi i fastigheter. Nu är det
slut med dålig mobiltäckning och instabilt WiFi som många boende och fastighetsägare har
tvingats leva med tidigare. Det nya trådlösa fastighetsnätet har utprovats i ett antal olika
fastigheter med lyckade resultat där man har beaktat verkliga problemställningar som
fastighetsägare och boenden har. Förutom att fastighetsnätet ger bra mobiltäckning och stabilt
WiFi har systemet ytterligare fördelar som;
- Boende får access till sitt lägenhetsnät i hela byggnaden, t.ex. i tvättstugan eller andra
allmänna utrymmen.
- Fastighetsskötare ges en särskild access till fastighetsnätet och internet.
- Gäster får en access till internet via ett särskilt gästkonto.
- WiFi nätet stödjer TV, Sonos och andra system som idag blir allt vanligare och som
kräver ett stabilt och högprestanda WiFi nät.
- Systemet kan kompletteras med porttelefonfunktion som kopplas till fastighetsnätet.
- Mobiltäckning för alla operatörer och dessutom lokalt mobilnät som kan sänka
samtalskostnaderna.
- Nätet byggs antingen med kollektivt bredband för hela fastigheten eller med individuellt
valbar internetoperatör (öppna nät).


“Vi är glada och stolta att kunna erbjuda fastighetsägare en helhetslösning med vårt trådlösa
fastighetsnät som faktiskt löser de problem som finns i en fastighet, t ex radio-, säkerhets- och
kommersiella problem. Med north net connect nya trådlösa fastighetsnät kan fastighetsägare
och boende i flerbostadshus garanteras bra täckning för mobiltelefoni och bra WiFi samt
använda det i nya områden som TV, ljud (t.ex. Sonos), porttelefon och gäster får en speciell
gästaccess. Allt detta tillsammans gör att fastighetsägare kan leverera en högkvalitativ trådlös
kommunikation i sina fastigheter. ” säger Rikard Slunga, VD.


Intresserade bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kan vända sig till
Rikard Slunga, VD
north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net


Om north net connect
north net connect
marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av
lokala mobilnät och carrier-grade WiFi, mobiltjänster och integration av affärs- och
processystem. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov
och innovativ integrering.
Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation,
projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Edström Logistics väljer WiFi-nät från Rewicom

Edström Logistics har valt Rewicom Scandinavia som leverantör av deras proffesionella WiFi-nät till bolagets anläggningar i Malmö och Stockholm.

”I vår verksamhet är det oerhört viktigt att kommunikationen fungerar perfekt för att verksamheten skall kunna skötas effektivt och möta kundernas ständigt ökande krav på kvalité och ledtid. Därför har vi valt ett nytt professionellt WiFi nät i våra båda anläggningar i Malmö och Stockholm. Rewicom Scandinavia valdes då de kan leverera den bästa WiFi-teknologin för en industriell miljö” säger Mathias Niebel, VD för Edström Logistics.

”Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera vårt proffesionella WiFi nät till Edström Logistics som har mycket höga krav på täckning, prestanda och tillförlitlighet för deras logistikverksamhet. Våra lokala nät, både WiFi och mobilnät, garanterar täckning och driftsäker kommunikation för industriföretag ” säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Edström Logistics är tredjepartslogistiker ( 3PL ) med egna lager i Malmö och Stockholm med totalt ca 30 000 m2 varmlager (skyddsklass 3). Edström Logistics tar hand om kundens hela logistikkedja och erbjuder lagring, hantering och distribution med stor flexibilitet för kundens unika önskemål.

 

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Norrvatten väljer tarifflex platform för sin IT integration

Norrvatten har valt tarifflex som leverantör av IT integrationsplattform till vattenverket i Görväln. Systemet används för att integrera olika IT system på ett effektivt sätt och på det sättet reducera kostnader för IT integration, öka IT systemens flexibilitet samt korta projekttidplaner för integration.

Görvälnverket producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner norr om Stockholm. När vi nu inför tarifflex plattform kommer vi att få en toppmodern IT integrationsmiljö som säkerställer funktion, kvalite, lägre kostnader och snabbare integration jämfört med traditionella metoder säger Conny Nylund, IT chef på Norrvatten.

Vi är mycket glada över att ha blivit valda till leverantör och få leverera vår moderna tarifflex IT integrationsplattform som ger Norrvatten ett modernt och flexibelt integrationssystem för deras olika IT system , säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner i norra Stockholmsområdet. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

www.rewicom.se

08-240 410

 

Norrvatten väljer Rewicom som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till vattenverket i Görväln

Pressrelease

Norrvatten har valt Rewicom Scandinavia som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till vattenverket i Görväln.

Görvälnverket producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner norr om Stockholm. När vi nu installerar ny modern teknik för mobilnät och WiFi-nät kommer vi ytterligare att förbättra produktiviteten och kvaliten på dricksvattenproduktionen säger Conny Nylund, IT chef på Norrvatten.

Vi är mycket stolta över att ha blivit valda till leverantör och få leverera våra moderna lokala mobilnät som ger Norrvatten bästa täckning och prestanda för både tal och datakommunikation, säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner i norra Stockholmsområdet. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

www.rewicom.se

08-240 410

Käppalaförbundet väljer Rewicom som leverantör av mobilnät och WiFi-nät

Käppalaförbundet har valt Rewicom Scandinavia som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till Käppalaverkets anläggning på Lidingö. ”Käppalaverket är ett högeffektivt modernt avloppsreningsverk och kommer nu att få en bra mobil- och WiFi-täckning i hela anläggningen. Rewicom Scandinavia valdes då de kan leverera den bästa mobil- och WiFi-teknologin för en industriell miljö” säger Conny Nylund, IT-ansvarig på Käppalaförbundet. ”Vi är naturligtvis mycket glada över att ha vunnit upphandlingen i hård konkurrens och kommer nu att leverera det modernaste mobilnät och WiFi-nät till Käppalaverket. Våra lokala nät garanterar täckning och driftsäker kommunikation för industriföretag ” säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm

www.rewicom.se

08-240 410

Rewicom levererar 4G nät till AstaZeros trafiksäkerhetsanläggning

AstaZero, världens mest avancerade testbana använder Rewicoms kommunikationslösningar

Pressmeddelande, Stockholm, 8 september 2016

Rewicom har byggt den första industrilösningen med 4G (LTE) i Skandinavien. Bolaget förser nu AstaZero med ett 4G-nätverk som är specialbyggt för att hålla en hög säkerhetsnivå med en garanterad full täckning över ett område på två miljoner kvadratmeter.

AstaZeros trafiksäkerhetsanläggning i Borås är den första i sitt slag. Här testas avancerad fordonsteknik i realistiska trafikmiljöer. Bland annat finns här en nästan sex kilometer lång landsväg, gatljus, hållplatser, korsningar och en statsmiljö för att testa autentiska situationer med tät trafik, cyklister och gångtrafikanter. Det finns även ett höghastighetsområde och en flerfilig motorväg.

Många av testen genomförs helt förarlöst vilket ställer höga krav på säkerhet och att hela tiden kunna styra och kommunicera med fordonet från kontrollrum. Med hjälp av ett eget komplett 4G (LTE) nät med mjuk- och hårdvaror, basstationer och högpresterande antenner från Cellmax utefter banan optimeras kommunikation, säkerhet och prestanda för hela anläggningen. Det slutna nät som Rewicom levererat gör det möjligt att kontrollera och styra fordonen över hela testbanan. Nätet gör det även möjligt att utveckla ny teknik och framtida automatiserade system där fordon kan kommunicera med varandra för att undvika kollisioner och olyckor.

Leveransen är nyligen färdigställd och kommer inom kort tas i bruk av AstaZero och deras kunder inom fordonsindustrin som nyttjar anläggningen

AstaZero ägs av Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och stöds även av AB Volvo, Volvo Car Corporation, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

För ytterligare information kontakta

Johan Jobér, CTO+46 73 515 10 00 johan.jober@rewicom.se

Om Rewicom

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Kungsholmens Kontorshotell har nu bästa möjliga WiFi till sina hyresgäster, levererad av Rewicom

Kungsholmens Kontorshotell har nu bästa möjliga WiFi till sina hyresgäster, levererad av Rewicom.

Kungsholmens Kontorshotell har som affärsidé att erbjuda kontorslokaler som en tjänst där all service ingår, allt för att hyresgästerna istället skall kunna fokusera på deras kärnverksamhet. Det WiFi som tidigare fanns i drift saknade kapacitet att hantera alla de 50 företagen, parallellt med att kraven på tillgänglighet har tilltagit. Nu har ReWiCom ersatt det ostadiga nätet med modern och stabil ”Carrier-Grade” WiFi.

Kungsholmens Kontorshotell startades 2007 med ledorden, passion för service, trivsel och företagande. Att vara hyresgäst innebär enkelhet med all tänkbar service och kunderna som besöker företagen får ett proffsigt bemötande. Därtill ger också läget på Kungsholmen, intill Essingeleden närhet till Stockholm city såväl till resten av länet.

Det är dessvärre vanligt med ojämn och ostadigt WiFi vilket ofta beror på störningar från kringliggande accesspunkter som motverkar varandra. Därtill också att företagens IT-avdelningar som har bra kunskap om IT, dock oftast mindre kompetens på hur radiosignaler från WiFi beter sig. Att skaffa ett tillförlitligt och högpresterande WiFi är alltså en kombination av hård- och mjukvara tillsammans med en kompetent leverantör som kan både IT och radioteknik.

Med anledning av detta har Rewicom levererat ett carrier grade WiFi-system som säkerställer en stabil kommunikation över hela lokalen så alla hyresgäster på Kungsholmens kontorshotell kan kommunicera obehindrat. Samtliga accesspunkter arbetar som ett system, kopplat till ReWicom Optimizer där hårdvara och signaler kontinuerligt övervakas och optimeras för att alltid fungera optimalt. Leveransen är nyligen färdigställd och systemet är redan taget i bruk.

Malin Hübinette, Kungsholmens Kontorshotell, kommenterar: ”Att våra hyresgäster är nöjda och får det bästa WiFi marknaden har att erbjuda är jätteviktigt för oss. ReWiCom hjälpte även till och fick allt att fungera tillsammans med den befintliga it-strukturen för en smidig leverans”.

Rikard Slunga, VD på Rewicom, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda få bidra till en gemensam lösning som fungerar för alla hyresgäster på Kungsholmens Kontorshotell, ett bevis på att samverkande WiFi-system är mycket bättre än flera små system som motverkar varandra”.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD

+46 735 272 486

rikard.slunga@rewicom.se

 

Malin Hübinette

+ 46 8 555 36 120

malin@kungsholmenskontorshotell.se

 

Om Rewicom

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Svenskt Kosttillskott fick stabil mobiltäckning genom lösningar från Rewicom

Svenskt Kosttillskott fick stabil mobiltäckning genom lösningar från Rewicom

Svenskt kosttillskott har som ledord att leverera den bästa möjliga servicen och ha en hög tillgänglighet för alla hundratusentals kunder. Det nybyggda lagret och kontoret hade dock stora brister i mobiltäckningen vilket försvårade för förtegets kommunikation. Med hjälp av ReWiComs lösningar för mobiltäckning har nu Svenskt Kosttillskott en stabil mobiltäckning.

Svenskt Kosttillskott grundades 2005 och är en e-handlare som säljer produkter inom kategorin kost, träning och hälsa. För mer information, se www.svensktkosttillskott.se. Företaget har haft en stadig tillväxt och i slutet av 2015 var det dags att flytta till nybyggda lokaler i Brunna, Kungsängen. De nya lokalerna om cirka 3200 kvadratmeter rymmer både lager och ett kontorslandskap.

Kommunikationen med kunder har alltid varit en viktig del av Svenskt Kosttillskotts affärsmodell. Företaget strävar efter att vara tillgängligt och alltid erbjuda högstamöjliga servicenivå till sina kunder genom bland annat hemsida, sociala medier och sin kundtjänst. Mobiltäckningen i de nya lokalerna motsvarade dock inte Svenskt Kosttillskotts förväntningar.

Med anledning av detta har Rewicom levererat ett system som säkerställer en stabil mobiltäckning över hela lokalen så att Svenskt Kosttillskott kan kommunicera obehindrat. Leveransen är nyligen färdigställd och systemet är redan taget i bruk.

Peter Valenta, Svenskt Kosttillskott, kommenterar: ”Att kommunicera är affärskritiskt för oss och vi är mycket nöjda med att det nu är en kvalitetssäkrad mobiltäckning genom hela anläggningen. Jag är framförallt glad att ReWiCom var så lyhörda under kommunikationen med oss för våra uppfylla våra specifika krav. Även under installation lade de stor vikt på att allt skulle bli precis som vi ville ha det. Varenda kabel är korrekt dragen och installationen är mer eller mindre osynlig för de anställda.”

Rikard Slunga, VD på Rewicom, kommenterar: ”Vi är glada att Svenskt kosttillskott valde oss som leverantör och stolta över att vi bidragit till att kunden inte längre har några bekymmer.”

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD

+46 735 272 486

rikard.slunga@rewicom.se

 

Peter Valenta, CTO

+46 72 527 08 15

peter@svensktkosttillskott.se