RISE Acreo rapport rekommenderar trådlösa inomhusnät för energieffektiva hus

RISE Acreo har bedrivit och slutfört ett projekt för hur man får bra mobiltäckning inomhus och har presenterat sin slutrapport “Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader“. Projektet har kommit fram till att det behövs trådlösa inomhusnät för att på ett bra sätt kunna säkerställa bra täckning med god kvalite inomhus i moderna energieffektiva hus. Deltagare i projektet har varit bland annat varit north net connect, Ericsson, JM, MKB, Stockholmshem, SKB, SABO och RISE Acreo.

 

Rapporten kan hämtas på länken www.acreo.se/mobiltackning