Vårt bolag är idag organiserat enligt följande struktur.